BEHANDLING AV ÅDERBRÅCK

ÅDERBRÅCK STOCKHOLM GÖTEBORG UDDEVALLA TROLLHÄTTAN

Åderbråck orsakas av försämrad återföring av venöst blod från benen tillbaka till hjärtat. Det leder till att de ytliga kärlen vidgas och blir synligare för ögat.

De kan variera i storlek och omfattningen. Ju fler och större åderbråck desto sämre återföring av blod och besvärligare för patienten rent estetiskt. I vissa fall kan det även orsaka smärta och obehag.

Lyckligtvis går detta idag att åtgärda utan operation. Genom att injicera ett ämne som kallas Aetoxysklerol kan man kollapsa och förstöra kärlen permanent. Detta fungerar bäst för mindre till måttligt stora kärl.

Större åderbråck kräver som regel en operation. För att bedöma huruvida man är lämpad för injektionsbehandling behöver man antingen boka en kostnadsfri konsultation eller skicka en bild till oss för distanskonsultation.

Hos oss utförs åderbråck Stockholm Göteborg Uddevalla Trollhättan

INFÖR BEHANDLING AV ÅDERBRÅCK

Vid ett besök går vi igenom ditt hälsotillstånd och din tidigare sjukhistoria. Du undersöks för att se om det finns underliggande åderbråck till dina kärlspindlar. Ibland kan närvaron av åderbråck vara skälet till kärlspindlar och dessa kan då kräva en åtgärd i första hand för att du skall slippa att få ett snabbt återfall.

BEHANDLING – SKLEROSERING

Du får inledningsvis ha benen sänkta så att kärlen fylls. I de kärl som ska injiceras sticks en nål försiktigt in. Vi använder oss av den tunnaste nål som finns på marknaden, varför sticket känns minimalt – eller inte alls. Vi anlägger omedelbart tryck mot behandlade kärl och ditt ben blir lindat med en elastisk binda. Du kan gå som vanligt utan bekymmer omedelbart efter din sklerosering.

Medlet vi använder, Aethoxysklerol, framkallar en irritation på kärlens insida. Om kärlväggarna därefter pressas samman kommer dessa att ”klistras ihop” och efter en tid att helt försvinna.

”Hopklistringsprocessen” efter en sklerosering tar mellan en och tre veckor. För ett gott behandlingsresultat är det mycket viktigt att kärlväggarna hela tiden är sammanpressade. Denna kompression sker med hjälp av den elastiska bindan, vilken du får här på mottagningen. Den elastiska bindan ska sitta på både dag och natt under en vecka.

De injicerade blodkärlen kan bli blåaktiga och det injicerade området kan bli fulare och mera framträdande de första veckorna efter behandlingen innan kärlspindlarna försvinner. Tänk därför på att du inte ser slutresultatet när du lindar av lindan första gången! Om en sklerosering innebär flera injektionstillfällen brukar dessa utföras med minst en månads mellanrum.

Vid injektionsbehandling behöver du inte vara sjukskriven utan kan leva som vanligt och sköta även ett rörligt arbete. Risken för komplikationer är mycket liten och behandlingen medför inga missprydande operationsärr.

POTENTIELLA KOMPLIKATIONER VID SKLEROSERING

Blåmärken

Blåmärken kan uppstå kring injektionspunkterna. Dessa varar som regel i upp till 2-3 veckor men i enstaka fall upp till 6 – 8v. Använd med fördel Hirudoidsalva som kan snabba på läkningen.

 

Pigmentering

Vid enstaka tillfällen (mindre än 5 %) uppstår en brunpigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Pigmenteringen beror på att en mindre mängd blod hamnat utanför kärlet. Denna pigmentering försvinner vanligen inom ett år i takt med att huden byts ut på naturlig väg.

Efter din behandling behöver du ha en elastisk linda i 5 dagar. Under tiden behöver du beställa kompressionsstrumpor som du behöver bära när du står upp och hår längre sträckor eller perioder. Du ska undvika tung fysisk och/eller intensiv träning i 2 veckor. Behandling med sklerosering i ett kärl förhindrar inte nya kärl att vidga sig. Dessutom kan du få större problem med vidgade småkärl på andra delar av benet om du inte har kompressionsstrumpa regelbundet.

 

Infektion

Som vid alla injektionsbehandlingar finns en liten risk för infektion. Om du upplever successivt ökande rodnad, vätskande sår eller feber ber vi dig kontakta oss för en bedömning.

 

Ytliga och djupa proppar

Vid behandling av större åderbråck finns risk för ytliga proppar som orsakar lokal smärta och rodnad. Dessa behandlas som regel med inflammationshämmande kräm eller tabletter. Kontakta oss i första hand. I mycket sällsynta fall och framförallt hos individer som är benägna att få det kan man få en djup propp s.k DVT eller lungpropp. Men dessa är mycket ovanliga och vår patienturval minskar denna risk ytterligare. Upplever du svullnad i vaden med eller utan smärta och/eller svårighet att andas med eller utan bröstsmärta sök till akuten om vi inte svarar omgående när du kontaktar oss.

Hos oss utförs åderbråck Stockholm Göteborg Uddevalla Trollhättan