BEHANDLING AV DUBBELHAKA - BELKYRA

VAD ÄR BELKYRA?

Belkyra innehåller den aktiva substansen deoxicholsyra. Deoxicholsyra tillverkas naturligt i kroppen för att underlätta nedbrytningen av fett. Läkemedlet används hos vuxna patienter för behandling av submentalt fett (oönskat fett under hakan – s k dubbelhaka) då detta har en betydande psykologisk inverkan på patienten.

INFÖR DIN BEHANDLING

Boka först in dig på en kostnadsfri konsultation till en av våra legitimerade sjuksköterskor. Här utförs en noggrann undersökning av ditt ansikte och en värdering om huruvida du lämpar dig som kandidat för injektioner med Belkyra.

Allt för stora fettdepåer eller för mycket överskottshud lämpar sig mindre bra för injektioner och rekommenderas istället kirurgi hos annan vårdgivare.

När du bedömts som lämplig för behandling med Belkyra  går du tillsammans med din behandlare igenom din sjukdomshistoria och en plan på antal behandlingar som bedöms krävas för att nå bäst resultat. Misstaget många behandlare gör är att man injicerar för lite och för få gånger vilket ger ett suboptimalt resultat och missnöjda kunder. Hos oss på Beauty@Home värdesätter vi naturliga och vackra resultat och vill alltid att kunden ska bli nöjd med sin behandling. Därför injicerar vi den mängd som krävs och rekommenderar så många behandlingar som undersökningen av just dina förutsättningar leder fram till.

Du får alltid muntlig och skriftlig information om dig behandling och går tillsammans med din behandlare alltid igenom vad som kommer att göras och vad som kan förväntas i efterförloppet.

BEHANDLING MED BELKYRA

Belkyra  förstör fettceller under hakan och förbättrar utseendet på hakprofilen. När det önskade resultatet har uppnåtts krävs vanligtvis ingen ytterligare behandling och effekten är bestående.

Dr Arvin injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas. Hur mycket du kommer att få och hur många behandlingar du behöver baseras på mängden fett under hakan. Läs mer under “prislista” i menyn.

Ett behandlingstillfälle tar ca 20 – 25 minuter och dubbelhakans storlek kan förbättras gradvis efter varje behandlingstillfälle.

I de flesta fall räcker 3 behandlingar, men ibland krävs upp till 4 – 6 behandlingar.

EFTER DIN BEHANDLING

Efter din behandling kommer du att få råd av din behandlare för tiden närmast efteråt. Det är normalt att uppleva en del obehag efter behandlingen och precis som vid andra injicerbara behandlingar kan man uppleva vissa biverkningar. Efter behandlingen kan du uppleva mindre smärta, svullnad/vätskeansamling, blåmärken eller minskad känslighet under hakan. De här effekterna är i allmänhet tillfälliga och försvinner vanligtvis av sig själva. Biverkningarnas förekomst, svårighetsgrad och varaktighet är i allmänhet störst efter det första behandlingstillfället och minskar i takt med att behandlingarna fortsätter.

Behandlingen kan upprepas flera gånger men ska inte överskrida 6 behandlingstillfällen, 2-4 behandlingstillfällen är vanligtvis tillräckligt. Tidsintervallet mellan varje behandlingstillfälle ska vara minst 6 veckor.

Behandlingar utförs i Trollhättan, Göteborg och Stockholm.