TRÅDLYFT + FETTMINSKANDE INJEKTIONER = SANT!

TRÅDLYFT OCH FETTMINSKANDE INJEKTIONER

Trådlyft är ett av våra mest populära behandlingsalternativ då det kommer till att föryngra och strama upp hud. Samtidigt förebygger det åldersrelaterad kollagenförlust. Vanliga användningsområden är kind, käklinje, hakpartiet/dubbelhaka, mage och överarmar. Det går också att använda för områden med större andel underhudsfett. Men då måste det kombineras med fettminskande injektioner. På så vis kan man skulptera fram formerna utan hängande hud.

Tre vanliga områden för denna typen av skulpturering med trådar och fettreducerande injektioner är mage, överarmar och hakpartiet/dubbelhaka. Dr Arvin genomför i vanlig ordning en kostnadsfri konsultation där en bedömning görs om huruvida man är lämplig för detta eller ej. Därefter lägger man upp en plan om antal behandlingar.

Nedan ser vi resultatet av Trådlyft och Fettminskande injektioner kompletterat med Plasma pen före och efter 6 månader. Dr Arvin börjar med injektion av ett medel som permanent tar bort fettceller. Detta upprepas 2-3 gånger. Därefter går man över till trådar och kombinerar både tunna trådar utan hullingar (MONO) samt tjockare trådar med hullingar (BARB).

Som ni ser har Dr Arvin har denna kund lokaliserad fettansamling kring buken. Genom fettminskande injektioner har den totala volymen av fett reducerats. Samtidigt har trådlyftet motverkat typiskt hängande hud som man kan se efter traditionell fettsugning.

Här kan du läsa mer om hur Trådlyft fungerar.

Här kan du läsa mer om hur Fettminskande injektioner fungerar.