BRÖSTLYFT TROLLHÄTTAN

BRÖSTLYFT

En kvinnas bröst påverkas kontinuerligt av tungdkraften i riktning nedåt. Hur snabbt denna process går beror på flera faktorer så som bröstens storlek och genetiska förutsättningar men kan påskyndas avprocesser som innebär snabbt minskad volym i brösten så som efter en graviditet eller kraftig viktnedgång. Att bröstets volym sitter lågt i förhållande till kroppen kan både upplevas som kosmetiskt störande och även ge fysiska besvär på grund av att tyngdpunkten hamnar lägre än vad som är optimalt ur ergonomisk synpunkt.

OPERATIONEN

Samma metoder som används för att förminska ett bröst används också för att lyfta ett hängande bröst, bröstlyft. Skillnaden är att man vid ett bröstlyft inte tar bort något utav bröstkörteln utan endast hud. Vid ett mindre lyft räcker det att lägga snitten runt vårtgården och lodrät nedåt (“lollypop lyft”, “nyckelhålslyft”). Om det är större förflyttningar som skall göras eller om mycket hud som måste avlägsnas används vanligen en snittföring som ger ärr i form av ett upp och nedvänt T (ankare).

Vanligen utförs operationen i narkos även om det är möjligt att genomföra den enbart i lokalbedövning. Även då narkos används lägger man rikligt med lokalbedövning i brösten vilket minskar värken efter operationen. Operationen tar ca 1 timme och efter att du har vilat ett par timmar och kontrollerats av vår intensivvårds personal går det bra att åka hem.

 

EFTER OPERATIONEN

Under den första veckan kommer du att ha svårt att lyfta tunga saker samt sträcka armarna ovanför huvudet. I början är brösten svullna och spända och kommer minska i storlek och få ett naturligare fall under de första 2 månaderna. Normal sjukskrivning efter ett bröstlyft är ca en till två veckor beroende på vilket sorts arbete du har. Ärren bleknar med tiden men det tar ca ett år innan man kan se den slutgiltiga färgen på ärren. Ofta blir ärren diskreta men alla människor läker olika och man kan aldrig på förhand förutsäga ärrens slutgiltiga utseende. 

Vid all bröstkirurgi finns risk för nedsatt känsel i bröstvårtan samt problem med amning. Det senare bör man tänka på om man planerar att skaffa fler barn. Det är viktigt att komma ihåg att efter ett bröstlyft finns dina vanliga bröstkörtlar kvar, även om vi lagt in implantat. Det vill säga de kommer förändras precis som vilka bröst som helst med tiden beroende på hormoner, viktuppgång respektive nedgång och gravitationens påverkan. Självklart skall brösten även kontrolleras på samma sätt som icke opererade bröst med mammografi etc.

 

ERFAREN PLASTIKKIRURG

Vår plastikkirurg Dr Fayeqa Mustafa har lång erfarenhet av plastikkirurgi och är mycket uppskattad av sina patienter. Hon tar alltid god tid på sig för att uppnå bästa möjliga resultat. Konsultation och uppföljning ingår alltid i våra operationer och våra priser kan du se under “prislista”.

Operationen utförs på Lysekils sjukhus men konsultationer och uppföljningar sker på vår mottagning i Trollhättan.