ÖRONPLASTIK TROLLHÄTTAN

ÖRONPLASTIK

Det finns ett flertal öronmissbildningar som går att korrigera plastikkirurgiskt. Den absolut vanligaste är det som brukar kallas “utstående öron” då man helt eller delvis saknar det veck som normalt finns längs med ytterörat.

Även om utstående öron inte innebär något funktionellt handikapp kan det för många vara en stor psykisk belastning. På grund av detta erbjuds i de flesta regioner i Sverige barn med utstående öron plastikkirurgisk öronoperation inom den offentliga vården. Dock inbegrips vanligen inte vuxna i den offentliga finansieringen av dessa ingrepp.

OPERATIONEN

Öronplastik har till syfte att försvaga framsidan av brosket i ytterörat så att det böjer sig bakåt och ett naturligt utseende av ytterörat skapas. På vuxna och äldre barn kan operationen genomföras i lokalbedövning medans små barn kan behöva en lättare narkos. Plastikkirurgen öppnar huden på örats baksida, går igenom brosket och slipar på dess framsida. En mindre mängd hud avlägsnas från örats baksida varefter såret sys med en sutur som löser upp sig själv. Operationen tar ca 1 timme och man kan gå hem efter ett par timmars vilande. Efter operationen är det mycket viktigt att man håller örat intryckt under läkningsfasen. Första veckan har man ett förband som sätts på redan under operationen. Efter att förbandet avlägsnats efter ca 1 vecka skall man använda ett så kallat svettband över öronen i ytterligare två veckor.

EFTER OPERATION

Det är viktigt att man som patient är medveten om att det slutliga resultatet efter en plastikkirurgisk åtgärd påverkas av läkningsprocessen. Detta innebär att man aldrig exakt kan förutse slutresultatet samt att man ofta måste räkna med flera månaders väntan innan slutresultatet går att se. På grund av detta kan man heller inte som seriös plastikkirurg uttala sig i exakta millimetrar när man talar om definitivt resultat. Naturen kan inte helt förutses men en efaren plastikkirurg kan relativt väl förutse utvecklingen vid en normal läkningsprocess.

ERFAREN PLASTIKKIRURG

Vår plastikkirurg Dr Fayeqa Mustafa har lång erfarenhet av plastikkirurgi och är mycket uppskattad av sina patienter. Hon tar alltid god tid på sig för att uppnå bästa möjliga resultat. Konsultation och uppföljning ingår alltid i våra operationer och våra priser kan du se under “prislista”.

Operationen utförs på Lysekils sjukhus men konsultationer och uppföljningar sker på vår mottagning i Trollhättan.