FETTSUGNING TROLLHÄTTAN

FETTSUGNING

Fettsugning eller liposuction är en metod som används för att avlägsna lokala ansamlingar av fett som är svåra att förbättra genom allmän viktnedgång. Ofta finns det ärftliga orsaker till att fett ansamlas på exempelvis lår, mage och haka trots att man är normalviktig i övrigt. Det skall understrykas att fettsugning inte är en viktminskningsmetod eller alternativ till bantning. Fettsugning skall ses som ett komplement till generella viktminskningsmetoder.

OPERATIONEN

Fettsugning utförs i narkos, lokalbedövning eller ryggbedövning beroende på vilket och hur stort område som skall behandlas samt hur mycket fett som skall avlägsnas. Plastikkirurgen gör några små öppningar i huden (ca 5 mm långa) kring området varefter fettväven sugs ut med en smal kanyl kopplad till ett undertryck. Då vi använder moderna narkosmetoder kan du åka hem samma dag som operationen.

Det är viktigt att man som patient är medveten om att det slutliga resultatet efter en plastikkirurgisk åtgärd påverkas av läkningsprocessen. Detta innebär att man aldrig exakt kan förutse slutresultatet samt att man ofta måste räkna med flera månaders väntan innan slutresultatet går att se. På grund av detta kan man heller inte som seriös plastikkirurg uttala sig i exakta millimetrar när man talar om definitivt resultat. Naturen kan inte helt förutses men en efaren plastikkirurg kan relativt väl förutse utvecklingen vid en normal läkningsprocess.

EFTER OPERATIONEN

 

Efter en fettsugning är det vanligt med blåmärken vilka försvinner på ett par veckor. För att få ett bra resultat skall man efter en fettsugning bära åtsittande plagg över det behandlade området, till exempel gördel efter fettsugning av magen och cykelbyxor om det är låren som behandlats. De första två veckorna skall de åtsittande plaggen bäras dygnet runt och därefter ytterligare ett par veckor dagtid.

Beträffande komplikationer i samband med eller efter en fettsugning så finns det beskrivet blodproppar i samband med fettsugning. Dessa mycket få fall har dock varit i samband med upprepade fettsugningar av mycket stora volymer från samma patient eller hos patienter med kända hjärtsjukdomar.

 

ERFAREN PLASTIKKIRURG

Vår plastikkirurg Dr Fayeqa Mustafa har lång erfarenhet av plastikkirurgi och är mycket uppskattad av sina patienter. Hon tar alltid god tid på sig för att uppnå bästa möjliga resultat. Konsultation och uppföljning ingår alltid i våra operationer och våra priser kan du se under “prislista”.

Operationen utförs på Lysekils sjukhus men konsultationer och uppföljningar sker på vår mottagning i Trollhättan.