HOLLYWOOD ÄR HÄR! – INTERVJU I DAISY BEAUTY

Intervjuades för en tid sedan i Daisy Beauty Professional och gav min syn på behandlingar i hemmet. Läs hela artikeln nedan.

Ska man erbjuda behandlingar i hemmet måste man  vara väl utrustad för att kunna hantera oförutsedda händelser. Detta arbetssätt är inte för vem som helst  och den som väljer att låta sig behandlas hemma behöver säkerställa att behandlaren i fråga är legitimerad och har god kännedom och vana av steril hantering. Jag skrev för ett tag sedan om viktiga saker man bör tänka på innan behandlingar här.

VÄLJ RÄTT BEHANDLARE

Om man avviker från ovan kan behandlingar i hemmet vara rentav olämpliga. Men med rätt kompetens och kvalifikationer är behandlingar i hemmet lika säkra som behandlingar på klinik – om inte säkrare.

Själva ingreppet tar inte mer än 45 minuter. Inom 7 dagar tar vi stygnen och 6 veckor senare är det dags för slutbesiktning.

BEHANDLING I HEMMET = HEMSJUKVÅRD = OK

Medicinsk praxis är inom svensk sjukvård nämligen att så lång möjligt undvika behandlingar på sjukhus och vårdinrättningar för att undvika vårdrelaterade infektioner. Behandlingar i hemmet kan likställas med hemsjukvård som enligt Socialstyrelsen är en fullt accepterad vårdform.