KIRURGENS LEDSTJÄRNA – OSKURET ÄR BÄST!

Inom sjukvården har det länge varit allmänt vedertaget att operation endast ska nyttjas som en sista utväg. Kirurgens ledstjärna – oskuret är bäst gäller alltså än idag. Så länge det inte är livshotande sjukdom ska man alltså göra allt för att undvika skära med kniven. Varför är det så?

Jo, för att vi har sett att operationer i sig kan leda till skador som man hade kunnat undvika genom att inte operera – s.k komplikationer. Därför ska man inför varje operation som behandlare alltid informera om riskerna.

Inom sjukvården har vi t.o.m. en egen term för skador orsakade av sjukvårdande insatser = iatrogena skador. Och vill det sig riktigt illa åsamkas man av en undvikbar vårdskada. Dessa vårdskador behöver av sjukvården utredas och anmälas till IVO (inspektion för vård och omsorg) då de oftast är av en allvarliga art.

MINDRE INGREPP – FÄRRE RISKER

Kortfattat löper man alltid en risk när man genomgår olika behandlingar. Detta gäller även estetiska behandlingar men ju större ingrepp desto högre är risken. Som kirurg ska man därför alltid ställa sig frågan: kan jag med mindre omfattande ingrepp åstadkomma lika stor eller större nytta för kunden/patienten för att minska riskerna?

Svaret på den frågan behöver, framförallt inom skönhetsbranschen, svaras på i dialog med patienten/kunden. För är det möjligt att nå tillräckligt goda resultat med mindre aggressiva behandlingar så ska man börja där. Man behöver samtidigt lägga mycket tid på förväntningar och diskutera med sina patienter/kunder hur mycket man egentligen ska förändra på deras naturliga egenskaper. Och isåfall till vilken kostnad? Är man införstådd i riskerna när man föreslås genomgå operationer eller få stora mängder fillers och botox?

Dr Arvin – estetiska behandlingar

KIRURGENS LEDSTJÄRNA ÖVERSATT: LESS IS MORE

Ni som följt mig ett tag vet att ”Less is more” är ett av mina återkommande statements. Den bygger på samma princip. Kirurgens ledstjärna oavsett om det gäller kirurgi eller estetiska behandlingar är därför alltid att oskuret i första hand är bäst. Och eftersom goda resultat till stor del idag går att uppnå utan att ta i med kniven förordar jag att man tar små steg och inte utsätter sig för allt för stora ingrepp.

Med det inte sagt att estetiska injektionsbehandlingar inte är förenade med risker om de utförs på felaktigt sätt. Välj därför din behandlare med omsorg och säkerställ alltid att de använder godkända produkter, är legitimerade och certifierade. Jag har berört detta ämne i tidigare inlägg som går att läsa här.

TRÅDLYFT OCH PLASMA PEN BLAND FAVORITERNA

Jag vill ta tillfället i akt att tacka för det stora stödet och intresset för utökningen av verksamheten till Studio Marilyn i Göteborg och Salong Desert Rose i Vårgårda. Tiderna är snart uppbokade och man ser tydligt att många intresserar sig, utöver fillers och botox, för trådlyft och plasma pen!

Riktigt kul! Vi ses