HUR UTBILDNING I FILLERS OCH BOTOX PÅ DISTANS ÖVERTRÄFFAR FYSISKA UTBILDNINGAR (2023)

Onlineutbildning fillers och botox

 

 

 

UTBILDNING I FILLERS OCH BOTOX PÅ DISTANS - VÄXTE UR BRISTERNA I DAGENS FYSISKA UTBILDNINGAR

Under de senaste åren har kravet på utbildning inom fillers och botox ökat. Detta till stor del på grund av att allt mer legitimerad sjukvårdspersonal börjat visa intresse för området. Än idag gör dock de flesta utbildningsakademier (som för den delen kan startas av vem som helst), allt för att utbilda så många de kan, så fort som möjligt – för att tjäna så mycket som möjligt.

Kurserna består som regel av allt för många deltagare (allt i från 6-12 på en eller ett par instruktörer). För få modeller att praktisera på. Inga som helst kunskapstest eller strukturerad feedback. Och helt utan någon tydlig uppföljning eller fortsatt handledarskap.

Kurserna är oftast mycket dyra och kräver att man går flera utbildningar för att bli helt färdig och i vissa fall förpliktar man sig att endast använda de produkter som sponsrat utbildningen.

 

EN NY VERKLIGHET EFTER PANDEMIN

Pandemin slog hårt mot många länder inklusive Sverige. Framförallt blev det svårt att med gott samvete fortsätta bedriva utbildningar inom estetiska injektionsbehandlingar som förr.

Dessutom är kursutbuden som regel koncentrerade till storstäder. Detta tvingade därför individer bosatta i övriga dela av Sverige att resa långa sträckor för att bli certifierade.

Ur det gamla växte därför nya tankesätt fram. För att kunna fortsätta utbilda och certifiera legitimerad sjukvårdspersonal skapade vi Beauty @ Home Academy. Vi är Nordens första heltäckande onlineutbildning inom estetiska injektionsbehandlingar.

Vi gjorde varje punkt som vi ansåg att de fysiska utbildningarna tidigare misslyckats på till målsättningar som vi skulle göra bättre, säkrare och billigare.

 

BLI CERTIFIERAD PÅ DISTANS

Våra onlineutbildningar som du kan få tillgång till här är skapade med utgångspunkten att du som kandidat ska känna dig trygg och säker. Vår instruktör Dr Arvin är expert inom området injektionsbehandlingar och är mycket tillgänglig för våra kursdeltagare. 

Kurserna är uppbyggda i flera delmoment. Man börjar med en föreläsning med ljud. Denna föreläsning kan man också ladda ner i PDF format och läsa vid sidan om och på sin egen tid. 

Därefter går man vidare till våra instruktionsvideon. Här får man tillgång till videoklipp där Dr Arvin visar hur man ritar ut säkerhetslinjer och hur man injicerar. Dessa videon har man tillgång till i 6 månader. På så vis kan man alltid komma tillbaka och fräscha upp minnet även efter avslutad kurs.

EXAMINATIONER KVALITETSSÄKRAR KUNSKAPSNIVÅN

Efter genomgången teori och då man tittat igenom alla instruktionsvideon är det dags för våra examinationer. Dessa är uppdelade i tre delar och syftar till att kvalitetssäkra din kunskapsnivå. Först svarar du på mellan 10-12 MCQ-frågor (multiple choise questions). Därefter behöver du lämna in mellan 2-3 inlärningsuppgifter med instruktioner om att läsa särskilt utvalda vetenskapliga artiklar.

Slutligen är det dags för de praktiska examinationerna. Här ska du med hjälp av kameratelefon och startpaket som du får hemskickat, utför utvalda behandlingar. Allt du behöver göra är därför att ordna modeller. Därtill säkerställa att du kan spela in behandlingarna på ett bra sätt. Filmerna skickas sedan in via ett säkert system tillsammans med modellernas medgivanden. Alt för att leva upp till GDPR och Patientlagen.

Efter genomgången kurs får du skriftlig feedback och återkoppling kring vad du gjort bra, och vad som behöver förbättras. Först då vi ser att du klarat alla delmoment skickas certifikatet hem till dig per post.

KONTINUERLIG HANDLEDNING OCH FEEDBACK

Onlineutbildningar fillers och botox

Från början till slut har du direktkontakt med vår kursinstruktör Dr Arvin med många års erfarenhet av estetiska injektionsbehandlingar och handledarskap. Oavsett om du har frågor innan, under eller efter genomgången kurs, kan du vända dig till din handledare. 

Vi sätter ingen tidsgräns på handledarskapet utan vet av erfarenhet att frågorna är som mest i början och minskar i takt med att du känner dig tryggare och säkrare i din roll. 

Dr Arvin svarar snabbt på frågor och vägleder sina kandidater för att på ett säkert och trygg sätt genomföra de olika delmomenten i kurserna.

STORT KURSUTBUD FÖR SÅVÄL NYA SOM ERFARNA INJEKTIONSBEHANDLARE

Som Nordens största utbildningsplattform för estetiska injektionsbehandlingar har vi ett stort utbud av kurser från Fillers och Botulinum Toxin typ A till behandling av åderbråck, Belkyra och Trådlyft. Detta till en bråkdel av priset av fysiska utbildningar.

För den som bara vill få tillgång till våra instruktionsvideon utan att bli certifierad finns möjlighet att prenumerera på innehållet men utan att bli certifierad. Detta är ett ypperligt sätt att hålla sig uppdaterad kring säker injektionsteknik för den som redan är certifierad men vill hålla sig à jour.

Vi är övertygade om att onlineutbildningar överträffar dagens dyra fysiska utbildningar. Sjukvårdspersonal har redan en gedigen grund att stå på i och med sin legitimation. De behöver bara tillgång till kunskapen för att på ett strukturerat sätt kunna utföra estetiska behandlingar på ett säkert och tryggt sätta.