NYA TRENDEN – FLER VILL SE UT SOM SINA SNAPCHAT FILTERS

Ni läste rätt. Det finns alltså en växande trend i USA och Storbritannien där man  genomgår plastikkirurgi och estetiska behandlingar för att efterlikna sina Snapchat filters.

Vi ser redan idag en fallenhet för att lägga upp bilder med filters även i Sverige. Och det är väl helt ok. Men när detta övergår till att ersätta den verkliga bilden av en själv. När man hellre visar upp sitt yttre med ett filter. När det går så långt att man låter sig opereras eller behandlas för att efterlikna denna bild. Då har man övergått till något som man kan kalla Snapchat Dysmorfofobi.

Och detta behöver identifieras, utredas och behandlas med hjälp av psykolog – inte spädas på genom fler injektioner eller operativa ingrepp.

(SNAPCHAT) DYSMORFOFOBI – VAD ÄR DET?

Dysmorfofobi innebär att man har en bild av sig själv som inte stämmer, samt att man lider extremt mycket av sitt utseende, i så stor utsträckning att det sociala livet blir lidande. Sjukdomen yttrar sig genom en besatthet för en viss defekt, påhittad eller existerande, på kroppen. Personen är fullt upptagen och besatt av en eller flera delar av sin kropp. Oftast ter sig detta i extrem utseendefixering. En av ca 100 utvecklar sjukdomen dysmorfofobi (BDD). Därmed kan man säga att dysmorfofobi (BDD) är en ganska vanlig sjukdom. Syndromet är lika vanligt bland män som kvinnor ( referens: wikipedia – ICD 10).,

Snapchat dysmorfofobi

VI BEHÖVER SOM BEHANDLARE TA ETT STÖRRE ANSVAR

Som behandlare behöver man därför vara medveten om vad som är normalt och vad som mer kan liknas vid (snapchat) dysmorfofobi. Alla har vi något som kan förbättras eller förfinas. Det innebär inte att man lider av en sjukdom om man vill ta bort en rynka med botox, fylla läpparna med fillers eller bara se piggare och fräschare ut med hjälp av trådlyft. Men samtidigt behöver vi som behandlare vara observanta på kunder som vill förändra eller förvandla sig till den grad att det bli osunt.

Behandlare behöver bli bättre på att säga nej. Vårt uppdrag är inte att förvandla människor och tjäna pengar på orealistiska ideal. Vi ska snarare hjälpa till att höja självkänslan och stärka egenbilden genom att förbättra och förfina utseenden utifrån allas olika grundförutsättningar.

Genom ökad medvetenhet om dysmorfofobi och större ansvarstagande bland estetiska behandlare tror jag vi kan motverka den trend som vi ser utveckla sig i USA och Storbrittanien.

Som estetisk behandlare kan du läsa denna artikeln för vägledning om hur man fångar upp dysmorfofobi tidigt

Se gärna detta Youtube-klipp om Dysmorfofobi